AKD Kids Halkalı

Okul Öncesi Dönemde Kitap Okumanın Önemi

Okul öncesi çocuklarda kitap okumanın yanı sıra dergi gibi görsel materyallerin kullanımı da oldukça önem taşır. Yazılı-resimli materyallerin kullanımı, çocuklara “bağlam dışı” dil edinimiyle ilgili önemli bir imkân sağlar. Buradaki bağlam dışı ifadesinin anlamı; kitap dünyasının çocuğu o an için bulunduğu ortam ve bağlamdan farklı bir yere taşımasından ileri gelir. Bu sayede çocuk “burada ve şimdi” zihinsel temsilinden farklı bir düşünce dünyasına yolculuk eder. Burada ve şimdi temsili, çocuğun, örneğin içinde bulunduğu odadaki nesneleri, kişileri algılamasıdır. Bu zihinsel temsilden çıkması, o anda içinde bulunduğu bağlamdan çıkabilmesi, önemli bir zihinsel süreçtir. Bu sayede birden fazla temsilde zihnen gidip gelmeyi, bu temsillerde ucu bucağı olmayan bir hayal dünyasında yolculuk etmeyi öğrenir.Çocuğunuz Okumaya Direnç Gösteriyorsa?Peki, kitap ya da yazılı materyali sevmeyen veya direnç gösteren çocuklar için yapılacak bir şey var mı? Elbette var! Bu çocuklar için ortada kitap yokken de aslında kitap okuyormuşçasına hikâyeler anlatmak ve hayal dünyasına dalmak mümkün. Kimi zaman evdeki oyuncakları kullanarak kimi zaman sadece zihinden bu gibi aktivitelere yer vermekle kitaba olan geçiş kolaylaşabilir. Çocuklar okuma-yazma öncesi kitapla tanıştıklarında ses bilgisel farkındalıkları da çok daha hızlı gelişir. Aynı kitabın tek seferden fazla okunduğunu düşünecek olursak sürekli duyduğu sesleri sembol karşılıkları olan harflerle eşleştiren çocuk, böylelikle ses bilgisini de öğrenmeye başlamış olur. Bu da okuma-yazmanın ilk adımıdır.