AKD Kids Halkalı

Kitap Okumanın çocuklar üzerindeki Etkisi

Çocukların kitap okuması, zihinsel, psikolojik ve sosyal bakımdan etkileri oldukça fazladır. Çocuklarınızın okuyacakları hikaye, masal, şiir gibi anlatılanlardan etkileneceği gibi onlar sayesinden çocukların hayal güçleri gelişir ve hayata bakış açıları gelişmektedir.

Kitap okurken çocuklar neler kazanır.

Çocuklar kitap okurken neden-sonuç algıları artmaktadır. Böylelikle çocuklar, neden- sonuç ilişkisi kurarak daha çok kendilerini ifade edebilir. Okullarda başarılı olabilir. Ayrıca kendilerini doğru ifade edebilen çocuklar daha başarılı oldukları bilimsel olarak ifade edilmiştir. 

Çocuklar okuduğu kitaplarla izledikleri arasında en büyük fark izledikleri eğlendirirken okudukları hem eğlendirir hem de bilgilendirmektedir. Mesela Avustralya da yaşamış Tanzanya canavarını çocuklar, çizgi filmdeki gibi bir hayvan zannedeceklerdir fakat kitaplarda o hayvanı gördüklerinde doğru bilgiler öğrenmiş olacaklar. 

Çocuklar kitap okuyarak sosyal yaşamlarında da etkilemektedir.  İlk okul yıllarından beri kitap okumaya başlayan çocuklar sosyal anlamda gelişirler, herhangi bir konuyu ele aldıkların da olay örgüsünü kurup, konu hakkında fikir sahibi olabiliyorlar. Öğrenme kapasiteleri oldukça fazla olduğundan dolayı okul hayatı boyunca her zaman bir adım önde oluyorlar.

Okul öncesi çocukların hikayeler ve masallarda olduğu gibi okula başladıklarında okuduğu kitaplar, onların psikolojik olarak etkilemektedir. Çocuklar kitaplardaki karakterleri kendileriyle özleştirebiliyorlar. Böylelikle empati kurma yetenekleri de gelişmektedir. Davranış biçimlerini, çocukların hayal güçlerini geliştirerek gelecek nesillere umut ışığı yaymaktadır.
Kısaca çocukların kitap okuması demek bilgili, akıllı, empati yeteneği yüksek, çalışkan bir birey haline getirmektedir.