AKD Kids Halkalı

ÇOCUKLARIN DÜNYASINDA MASALIN ÖNEMİ

ÇOCUKLARIN DÜNYASINDA MASALIN ÖNEMİ

  Masallar çocukların bütün zihinsel faaliyetlerini harekete geçirdiği için tüm dünyada çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çocuk okuduğu veya kendisine anlatılan masaldan eğlenip, hoş vakit geçirmesinin yanı sıra; olay örgüsü, karakterler, yer, zaman kavramları hakkında düşünüp, hayal kurup, sebep-sonuç ilişkisi kurar. Bu vesile ile hem zihinsel aktarım hem de duygusal bir aktarım meydana gelir. Çocuklar masal aracılığıyla evrensel değerleri öğrenirken, duygusal yönden güçlenerek eleştirel düşünme yeteneği kazanmaya başlar. Masallar bizim gözümüzde hayal ürünü ve olağanüstü olaylar olarak görülse de aslında hayatın içinden gerçek dersler verir. Çocukların yapmakta oldukları yanlışları düzeltmek, olay örgüsü içerisinde yer alan kahramanların karşılaştıkları sorun ve çözümleri ile olumlu mesajları uygun bir dille anlatabilmek için önemli bir araçtır. İyi-kötü, doğru-yanlış, alçakgönüllülük-kibir gibi zıt durum ve kavramların farkına vararak ayırt etmeyi öğrenmiş olurlar. Zıt kavramların yaşadığı problemler, zorluklar her ne ise çözüme kavuşur ve tekrarı yaşanmaz. Çocuklara yaşanılan olumsuz olaylardan sonra mutlu, umutla dolu yarınların olduğu anlatılır. Bu mutluluk ve umut dolu yarınları eğer bizler istersek kendi çabalarımız, gücümüz ve sabırlı oluşumuz ile hak ederek kazanacağımız vurgulanır. Masalların mutlu son ile bitmesi hayat dersi niteliği taşır. İyi olanın mutlaka kazanması, kötülük yaparak başarılı olmanın mümkün olmadığı vurgulanır. Aynı zamanda masallarda insani değerler, aile yapı ve ilişkileri, yardımlaşma, empati, sosyal ve ahlaki değerler ile ilgili ifadelerin olduğu göze çarpar.    Çocuk gelişiminin doğal bir süreci olarak yaklaşık 11-12 yaşlarına kadar çocuklar soyut kavramları tam olarak anlayamaz. Masallar bu süreçte zihinde canlandırma, kelime dağarcığı ve kelime haznelerini geliştirme dışında somut ve soyut düşünme becerilerini de pekiştirir. Çocuklar hayal dünyasını geliştirirken aynı zamanda soyut düşünce yolculuğuna başlamış olur.    Masal okuma, anlatmanın bir diğer yadsınamaz faydası olarak da çocuklara kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırabilmek. Kitaplar vasıtasıyla çocukların sorunlarını tanıyıp çözebilmesine yardımcı olan, ruhsal açıdan iyileşme ve gelişme sağlayabilmek için bibliyoterapi yaklaşımının uygulanmasında çocuk gelişiminde büyük önem taşır. Bu şekilde çocuk okuduğu kitap ile kendi hikayesini kıyaslayabilir yaşadığı sorunun sadece kendi başına gelmiş bir sorun olmadığı, birçok kişinin de benzer sıkıntıları yaşamakta olduğu gerçeğini görebilir, içgörü kazanabilir.    Anlatılan/okunan masalların içeriğinin ve uzunluğunun çocuğun gelişimine uygun seçilmesi, kişilerin ses tonları, vurgu yaptığı yerler, jest ve mimikleri masalın içeriğine göre şekillenmesi çocuğun sürece daha kolay girmesini sağlar. Bu sayede çocuklarımıza masallar içerisinde daha canlı bir dünya yaratabiliriz.Okul Psikoloğu Gizem Gürbey